Bị dán nhãn "chống Trung Quốc" sau khi gửi khẩu trang và Kinh Thánh cho gia đình

Tặng khẩu trang trở thành cách mà nhiều người Trung Quốc dùng để thể hiện tình thương với gia đình. Tuy vậy, một phụ nữ đã trở thành mục tiêu của ĐCSTQ bởi cô gửi khẩu trang và Kinh Thánh từ Mỹ về Trung Quốc.
Wl4Q7WNizmc