Bí ẩn đằng sau sự trường thọ của các lãnh đạo Trung Quốc: ‘Nguồn cung cấp đặc biệt’ đẫm máu

Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc sống trên 90 tuổi có rất nhiều, và cũng có những người trên 100 tuổi. Ví dụ, tướng quân đội Lữ Chính Thao, cựu Phó Chủ tịch nước Lôi Khiết Quỳnh; các tướng quân đội Trần Nhuệ Đình và Ngô Tây. Vậy bí quyết sống lâu của họ là gì?
IFyRxVjI_ag