Bệnh viện hay nhà tù?

Bệnh viện hay nhà tù? Trung Quốc đã xây dựng một bệnh viện chỉ trong vài ngày nhằm giảm bớt áp lực thiếu hụt giường bệnh do dịch coronavirus. Tuy nhiên, đối với một số người, bệnh viện này là không ...
7ZZib3nrTDg