Bệnh nhân và người nhà bị cắt liên lạc hoàn toàn sau khi nhập viện ở Vũ Hán

Bệnh nhân và người nhà bị cắt liên lạc hoàn toàn sau khi nhập viện ở Vũ Hán. Họ [bệnh viện] đã không cho tôi biết bất kể thông tin gì. Tôi thậm chí không biết biết số phòng bệnh mà bố tôi đang nằm. Nếu bệnh viện có yêu cầu gì thì họ sẽ thông báo cho tôi. Ngoài đó ra, tôi không có cách nào hỏi về tình hình của bố mình. Tôi không biết gì về tình trạng bệnh cũng như việc điều trị của ông. Tôi hoàn toàn vô vọng.
Zg_JjC3xqEs