Bệnh nhân số 0 chưa từng đến chợ hải sản Hoa Nam

Bệnh nhân số 0 chưa từng đến chợ hải sản Hoa Nam. "Vậy làm thế nào mà người này nhiễm virus? Việc tìm ra bệnh nhân số 0 có thể giúp trả lời các câu hỏi như làm thế nào? Khi nào và tại sao dịch bệnh ...
e7AjWndhjJM