Bầu cử Tổng thống Mỹ: CHÍNH - TÀ phân tranh

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần này hoàn toàn khác về bản chất đối với tất cả các cuộc bầu cử khác trong lịch sử Mỹ, cũng như thế giới. Nhiều chiêu trò hạ đẳng không thể tưởng tượng nổi đã ...
v2gFQffbJ-Y