BẦU CỬ MỸ ngày 11/11: Cập nhật tin nóng tại các bang chiến địa

North Carolina: Tổng thống Trump nắm chắc phần thắng; Arizona: Tổng thống Trump đang thu hẹp khoảng cách dưới 1% với Biden; Michigan: Tiếp tục phát hiện hơn 10.000 người chết đã bỏ phiếu; Pennsylvania: Tổng chưởng lý Đảng Cộng hòa thúc giục Tối cao Pháp viện Mỹ lật ngược phán quyết của Toán án tối cao Pennsylvania; Georgia: Ông chủ Facebook nhúng tay ‘mua phiếu’ cho Biden như thế nào?
HIFn4ikyHQA