Bất ngờ khi cô gái từng để lại di ngôn sắp chết quay video ‘nhận tội’

Bất ngờ khi cô gái từng để lại di ngôn sắp chết quay video ‘nhận tội’. Trưa ngày 1/2, cô đăng thông tin nói: “Tôi đã gắng gượng vượt qua, bệnh viện thấy tôi chưa chết và cắt oxy của tôi...Họ hợp lại ...
F3B1g4nv8uU