Barack Obama và Antifa liên kết nhằm lật đổ Tổng thống Donald Trump?

Đại dịch đã hủy diệt nền kinh tế Mỹ và gieo rắc nỗi sợ hãi virus. Còn các cuộc bạo loạn thì gieo rắc nỗi sợ hãi bạo lực và hủy diệt nền kinh tế Mỹ. Hai sự kiện này có điểm gì chung? Có phải cả ...
zJF6Z7qPVBA