Bao đựng xác người bên trong bệnh viện ở Vũ Hán

Bao đựng xác người bên trong bệnh viện ở Vũ Hán. Phát hiện 8 xác người trong vòng 5 phút ở bệnh viện tại Vũ Hán, cho thấy mức độ trầm trọng của dịch bệnh. Người quay video này sau đó đã bị công an ...
sCVHOPaQOsg