Báo cáo khám nghiệm tử thi đầu tiên của Trung Quốc

Báo cáo khám nghiệm tử thi đầu tiên của Trung Quốc. "Đây là quan sát có được từ khám nghiệm tử thi của một người đàn ông 85 tuổi. Người này đã chết trong vòng 15 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương ...
v4EHnYelXUI