Bằng chứng Trung Quốc che đậy dịch Corona

Tiết lộ mới cho thấy ở tầng cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, gồm cả Tập Cận Bình, đã biết rõ về virus Corona trước khi họ công khai cho dân chúng. Và họ cũng biết lây nhiễm từ người qua người là dễ xảy ra, mặc dù điều họ báo với Tổ chức Y tế Thế giới là hoàn toàn trái ngược.
7kLmS200K9Q