Bản tin 29/10: Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ đến thăm Việt Nam, Mỹ - Ấn ký thỏa thuận quân sự nhạy cảm

Lude Media: Câu chuyện đằng sau bức ảnh ông Obama và Hunter Biden năm 2016, Tranh cãi nảy lửa trong phiên điều trần Facebook, Google và Twitter, Gia đình Chủ tịch Samsung sẽ phải nộp 10 tỷ USD tiền thuế thừa kế
NpN2zOwcmt4