Bản tin 14/10: Hạ nghị sĩ trình nghị quyết bãi nhiệm bà Pelosi, ông Biden lại phát biểu nhầm lẫn

Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính như sau: TIN THẾ GIỚI: - Tổng thống Trump tuyên bố đang rất sung sức - Tổ chức Y tế Thế giới thừa nhận Tổng thống Trump đã đúng - Ông Biden quên tên ông Romney, và ...
wLFcEjYXdRY