Bác sĩ tham gia mổ cướp nội tạng đã chết vì virus corona

Bác sĩ tham gia mổ cướp nội tạng đã chết vì virus corona. Song Jianxin, đồng nghiệp của ông Lâm, chia sẻ với Health Times: “Ông ấy có sức khỏe tốt, không tiền sử bệnh tật. Chính vì vậy, không ai ngờ tình ...
DIiNFHEwq4k