Bác sĩ đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh đã qua đời

Bác sĩ đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh đã qua đời. Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đang ngày càng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Nhiều người dân ở Trung Quốc tự hỏi liệu dịch bệnh có diễn biến khác ...
Y__s264E_0Q