Bắc Kinh trông như thành phố ma

Bắc Kinh trông như thành phố ma. "Bên trái tôi là một chợ lụa, nơi có rất nhiều người nước ngoài đến và mua sắm. Nó cũng bị đóng cửa. Không ai có thể vào. Bây giờ tôi đang đi vào ga tàu điện ngầm Yong An ...
MiIHwMdHwYs