Bắc Kinh tái phát đợt dịch Covid-19 lần thứ 2, người dân lo lắng

Khi người dân Bắc Kinh chỉ vừa mới quay lại cuộc sống bình thường thì họ lại được chính quyền thành phố này thông báo rằng: Dịch Corona bất ngờ tái bùng phát.
jf2TuYTXIVU