Apple chịu tác động nặng nề giữa tâm dịch corona

Apple chịu tác động nặng nề giữa tâm dịch corona. Do sản xuất phải ngừng và nhu cầu suy yếu ở Trung Quốc trước dịch corona bùng phát, số lượng iPhones bán ra toàn thế giới sẽ ít đi. Cổ phiếu của Apple có ...
N3Yh9PYnuG8