Ai dám “chọc” vào “đội quân bình luận 50 xu”của chính quyền Trung Quốc?

"Vài ngày trước, trên Twitter đã nổ ra một trận đối đầu giữa đội quân 50 xu của chính quyền Trung Quốc và cư dân mạng Thái Lan.
EGDaNLMTLn0