80 học giả ký vào bức thư gửi ông Tập Cận Bình

80 học giả từ khắp nơi trên thế giới, đã ký một bức thư gửi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình Yêu cầu tự do ngôn luận cho người dân.
iAZeMKMtGtk