570.000 phiếu cho Biden 'TỪ TRỜI RƠI XUỐNG'; Nghi vấn xe hủy giấy 'THỦ TIÊU phiếu bầu' tại Georgia

TRONG TẬP NÀY CỦA EYE OPENER SẼ CÓ NỘI DUNG SAU: 0:00 - Tổng thống Trump đã đoán trước rắc rối bầu cử sẽ xảy ra 4:44 - Phỏng vấn nhân chứng: 570.000 phiếu bầu ‘từ trên trời rơi xuống cho Biden 7:15 - Lo ngại ...
iNXrNtuqRA4