500 tỷ phú và quan chức Trung Quốc đã sẵn sàng "hộ chiếu vàng" trong tay

“Hơn 85% viên chức của ĐCS Trung Quốc đã chuẩn bị thoát ly Đảng, và gia đình của những người này đã chuyển ra nước ngoài sinh sống”, kết quả điều tra nội bộ của ĐCS Trung Quốc do Chuyên gia về hệ thống thể chế của Trung Quốc, ông Xin Ziling, cho biết. Hơn 1.400 hộ chiếu đảo Síp đã được bán ra trong vòng 3 năm (từ 2017 - 2019), và 500 hộ chiếu trong số đó đã được bán cho các tỷ phú và quan chức Trung Quốc."
rSvfHM1LsUE