40 lò hỏa táng di động thiêu 200 tấn xác mỗi ngày được chi viện gấp cho Vũ Hán

40 lò hỏa táng di động thiêu 200 tấn xác mỗi ngày được chi viện gấp cho Vũ Hán. Mặc dù chính quyền Trung Quốc ra sức làm mờ đi chức năng xử lý thi thể bệnh nhân của cabin này, nhưng ông Minh Cư (MingJu), Giáo ...
6DjAyDhhbaU