4 ngày trước khi Cát Lâm phong thành vì dịch bệnh mất kiểm soát, người dân đổ xô đi mua thuốc hạ sốt

ĐCSTQ che giấu dịch bệnh khiến tình trạng dịch bệnh bùng phát liên tục xuất hiện ở nhiều thành phố. Vào ngày 13/5, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm tuyên bố đóng cửa. Truyền thông Trung Quốc Đại lục tiết ...
ZZ86-OPG5p0