300 cư dân trong tòa nhà cao tầng ở Cáp Nhĩ Tân bị cách ly

300 cư dân trong tòa nhà cao tầng ở Cáp Nhĩ Tân bị cách ly. "Cảnh sát: Cáp Nhĩ Tân hiện đang phong tỏa. Quay trở lại nơi anh đến. Cáp Nhĩ Tân bị phong tỏa, không ai được vào. Quay trở lại tuyến đường mà anh ...
ZWb0ZLbPC28