30 năm qua, bí mật đó vẫn khiến tôi cảm thấy biết ơn

30 năm qua, bí mật đó vẫn khiến tôi cảm thấy biết ơn. Tôi đã sốc khi biết được chính ông chủ là người đã để những chiếc túi đầy thức ăn cho tôi. Ông trông như là một người rất nghiêm khắc và ...
qLtEEJtrXcE