3 lời tiên tri của bà Vanga cho năm 2020: tận thế, ám sát và sóng thần

Baba Vanga được nhiều người gọi là "Nostradamus của vùng Balkan" nhờ khả năng dự đoán tương lai của bà. Dưới đây là một số lời tiên tri của Baba Vanga cho năm 2020 theo giải nghĩa của một nhà ngoại cảm hàng ...
R3Ty5CHDKj4