14/12 'CHƯA PHẢI LÀ HẾT'; Ivanka mong cha MẠNH MẼ như Lincoln

HAI TRÍ | EYE OPENER : TRONG TẬP NÀY CÓ NỘI DUNG SAU - Youtube kiểm duyệt nội dung liên quan bầu cử? - Ngày 14/12 là ngày đại cử tri đoàn bỏ phiếu để bầu chọn ra tân tổng thống. Tuy nhiên, Ngay cả vị thẩm phán ...
YEQyWAk8Cq4