10 ngày 3 quả tim, kỳ tích xuyên biên giới của Trung Quốc gây chú ý | Trung Quốc Tiêu Điểm

Tin tức về một phụ nữ Trung Quốc ở Nhật Bản quay lại Trung Quốc để ghép tim, đã thu hút sự chú ý của truyền thông ở cả hai nước. Vì bệnh viện Trung Quốc tìm được ba quả tim khác nhau cho cô chỉ trong 10 ...
3dw8L3oSEBE