Vị Thần tiên từng kết đại ác duyên với Tôn Ngộ Không

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong “Tây Du Ký”, Trấn Nguyên Đại Tiên là một đại Tiên trứ danh, năng lực lớn nhất của ông là bất kể tiền duyên như thế nào, ông đều có thể biến ác duyên thành thiện duyên.

Tôn Ngộ Không đánh đổ cây nhân sâm của Trấn Nguyên Đại Tiên, vốn gây ra đại ác duyên, nhưng Trấn Nguyên Đại Tiên đã thiện giải ác duyên này, lại còn kết nghĩa huynh đệ với Ngộ Không.

Trân quý nhân duyên, tặng hai quả nhân sâm

Trấn Nguyên Đại Tiên rất trân trọng duyên phận, ông và Đường Tăng có thể coi là duyên phận đơn phương. Nhưng ông lại coi đó như một người bạn cũ và báo đáp bằng những quả nhân sâm quý giá của mình. Quả là bậc cao nhân Đạo gia.

“... Chẳng bao lâu nữa sẽ có một người bạn cũ của ta đi ngang qua đây, hãy lo chu đáo, và hái hai quả nhân sâm mời ông ấy dùng, bày tỏ ân nghĩa năm xưa”.

Hai tiểu đồng hỏi: “Thưa sư phụ, vị cố nhân này là ai vậy? Xin sư phụ nói cho đệ tử biết để tiếp đãi ạ”.

Đại Tiên nói: “Ông ấy là Thánh tăng từ Đông thổ Đại Đường giá hạ, Đạo hiệu là Tam Tạng, nay đi Tây Thiên bái Phật thỉnh kinh”.

Hai tiểu đồng mỉm cười nói: “Khổng Tử nói, Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Chúng ta là Thái Ất huyền môn, sao có thể quen biết với vị hòa thượng ấy được!”

Đại Tiên nói: “Hòa thượng ấy chính là Kim Thiền Tử chuyển sinh, là đệ tử thứ hai của Đức Phật Như Lai Tây Phương Thánh. Năm trăm năm trước, ta và ông ấy biết nhau ở Lan Bồn Hội, ông ấy từng tự tay dâng trà, Phật tử kính trọng ta, nên mới nói cố nhân là vậy”.

Hai vị Tiên đồng vâng lời, cẩn thận tuân theo lệnh sư phụ. Trước khi Đại Tiên rời đi, ông còn nhắc nhở: “Số quả nhân sâm có hạn, chỉ dâng ông ấy hai quả, không được nhiều hơn”.

Tôn Ngộ Không hứa sẽ chữa cho cây quý sống lại, Đại Tiên và Ngộ Không kết nghĩa huynh đệ

Nhìn chung, mâu thuẫn giữa Ngộ Không và Trấn Nguyên Đại Tiên có thể nói là rất lớn, không đội trời chung. Trấn Nguyên Đại Tiên có thể làm cây quý của mình sống lại, biến ác duyên thành thiện duyên, có được một huynh đệ, thực sự là tấm lòng quảng đại của Đại Tiên.

Hành giả nói: “Muốn cây sống lại, có gì khó chứ! Nói sớm thì đã có thể vãn hồi một cuộc chiến rồi?”

Đại Tiên nói: “Đừng tranh nữa, ta nhất định thiện ý tha thứ cho ngươi”.

Hành giả nói: “Ngài giữ sư phụ ta, ta hoàn lại sự sống cho cây rồi thế nào?”

Đại Tiên nói: “Nếu người có thần thông này, làm cho cây sống lại, ta sẽ kết nghĩa huynh đệ”.

Hành giả nói: “Không thành vấn đề, hãy thả họ ra, lão Tôn hứa sẽ làm cây sống lại”.

Lúc này, Bồ Tát và tam lão, mỗi vị ăn một quả, Đường Tăng biết quả quý của Tiên Gia nên cũng ăn một quả, ba huynh đệ Ngộ Không mỗi người một quả, Trấn Nguyên dẫn theo một đệ tử, chúng tiên bổn quán cũng được một quả.

Hành giả tạ ơn và cáo biệt Bồ Tát quay về núi Phổ Đà, đưa ba vị tam tinh về đảo Bồng Lai. Trấn Nguyên Đại Tiên sắp xếp đồ chay và rượu, rồi cùng hành giả kết nghĩa huynh đệ. Đây quả là không đánh thì không biết mặt nhau, hai gia hợp nhất. Bốn thầy trò vui vẻ nghỉ ngơi qua đêm tại Đạo quán.

Cho dù đó là Thánh nhân hay người tu luyện, nếu có thể thiện giải oan duyên, đều sẽ đắc được thiện quả khác nhau. (Ảnh: NTDTV)
Cho dù đó là Thánh nhân hay người tu luyện, nếu có thể thiện giải oan duyên, đều sẽ đắc được thiện quả khác nhau. (Ảnh: NTDTV)

Duyên phận không dễ gặp, nên trân quý

Cổ nhân có câu: “Tu trăm năm mới đi chung chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên kiếp phu thê”. 

Có thể thấy duyên phận rất khó được. Những oán hận, ác duyên rất nhiều, ai có thể buông bỏ tâm oán hận, biến ác duyên thành thiện duyên, mới là điều tuyệt vời nhất. Cho dù đó là Thánh nhân hay người tu luyện, nếu có thể thiện giải oan duyên, đều sẽ đắc được thiện quả khác nhau.

Ai cũng nên trân quý duyên phận của mình, chuyển sinh làm người nơi thế gian thật khó lắm thay! Đừng bỏ lỡ những phong cảnh đẹp nhất, những con người tốt đẹp nhất, và nhân duyên lớn nhất. Chủ nghĩa vô Thần không tồn tại, chỉ có tin Thần và tôn kính Thần, mới có thể nhận được sự bảo hộ của Thần, thậm chí có thể tu luyện thành Thần, ấy mới là duyên phận lớn nhất, là cơ duyên mà chúng ta đã mong chờ từ lâu.

(Trích “Tây Du Ký” chương 24, Núi Vạn Thọ Đại Tiên giữ bạn cũ, Ngũ Trang quán hành giả trộm nhân sâm; và chương 26, Tôn Ngộ Không tìm dược phương ở Tam Đảo, Quan Thế Âm dùng Cam Tuyền cứu sống cây.)

Cao Nguyên
Theo Secretchina.com



BÀI CHỌN LỌC

Vị Thần tiên từng kết đại ác duyên với Tôn Ngộ Không