Trả lại Caesar

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đánh tráo bầu cử Mỹ, không chỉ đánh tráo người; Mà đánh tráo chủ nghĩa; Đánh tráo Thiên đường, với Địa ngục.

Những gì của Caesar
hãy trả về Caesar
Và bây giờ - giá trị Mỹ

Bọn gian manh
toan đánh cắp nước Mỹ
Muốn cướp công Washington

Bọn gian manh
toan đánh cắp nước Mỹ
Muốn cướp công Lincoln

Đánh tráo bầu cử Mỹ
không chỉ đánh tráo người
Mà đánh tráo chủ nghĩa
Đánh tráo Thiên đường
với Địa ngục

Nữ Thần Tự Do sẽ khóc
Bọn độc tài ăn mừng
Bọn chống nhân loại ăn mừng

Chặn tay bọn gian manh
Gánh vác nặng nhọc này
Chỉ có ngài Trump
Hãy cùng ông ấy
Vạch mặt bọn gian manh
Cho thế giới yên lành

Bọn gian manh
toan đánh cắp nước Mỹ

Tác giả: Anh AnhBÀI CHỌN LỌC

Trả lại Caesar