Thơ: YÊN TỬ

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 10:00, 30/05/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chưa lên Yên Tử, Ham của phù vân. Khi rời Yên Tử, Như vơi bụi trần.

Đầu trần, chân trần
Tìm về Yên Tử
Đất đồi thì đỏ
Trúc ngàn thì xanh

Mỗi một bước chân
Xa dần hạ giới
Xa dần dối gian
Xa dần cát bụi

Giữa lưng chừng núi
Gặp Chùa Hoa Yên
Giá như có thể
Ngồi đây tọa thiền?

Yên Tử
Chùa Hoa Yên (Nguồn: wiki-CC BY-SA 3.0)

Vắt vẻo đường lên
Kìa chùa Bảo Sái
Thiên nhiên càng khôn
Hồn người càng dại

Mặt trời dưới suối
Khói mây Chùa Đồng
Nỗi niềm đen bạc
Rụng vào thinh không

Bây giờ từng chút, Buông Danh – Lợi – Tình (Ảnh tác giả - Nguồn DKN)

Chưa lên Yên Tử
Ham của phù vân
Khi rời Yên Tử
Như vơi bụi trần

Xưa lên Yên Tử
Ước mơ tọa thiền
Khi gặp chính Pháp
Thành người hữu duyên

Khi chưa tu Phật
Chấp trước đầy mình
Bây giờ từng chút
Buông Danh – Lợi – Tình.

Khởi 5/2001
Hoàn thành 29/05/2021

Đoàn Thị Lam LuyếnBÀI CHỌN LỌC

Thơ: YÊN TỬ