Thơ: VỚI TRANH CHÂN DUNG

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 15:44, 23/06/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tôi manh nha điều ác; Bạn nhìn không cho làm. Bạn là Thần hộ mệnh; Giúp tôi vượt thế gian!

Mỗi sáng tôi thức giấc
Bạn nhìn tôi dịu dàng

Mỗi lần nghe tôi hát
Bạn nhìn tôi hân hoan

Có lần thấy tôi khóc
Bạn nhìn tôi hỏi han

Tôi chợt nghĩ điều xấu
Bạn nhìn không cho làm

Tôi manh nha điều ác
Bạn nhìn không cho làm

Bạn là Thần hộ mệnh
Giúp tôi vượt thế gian!

Ngày 05-01-2021

Đoàn Thị Lam LuyếnBÀI CHỌN LỌC

Thơ: VỚI TRANH CHÂN DUNG