Thơ: VÀNG THÌ THỬ LỬA THỬ THAN...

Bình luận Vô danh cư sỹ • 13:00, 06/06/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Xem ăn nói biết người phẩm đức; Nhìn tâm tư rõ bậc trượng phu. Nữ thời đoan chính ôn nhu; Nam thời điềm tĩnh vô tư khiêm hòa.

"Vàng thì thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời"...(*)

Xem ăn nói biết người phẩm đức
Nhìn tâm tư rõ bậc trượng phu
Nữ thời đoan chính ôn nhu
Nam thời điềm tĩnh vô tư khiêm hòa

Kẻ khôn khéo dễ là giả tạo
Lũ gian tà trở tráo trắng đen
Người ngay không tính nhỏ nhen
Tiểu nhân sẵn thói bon chen, lợi mình

Bậc tu dưỡng tâm bình thái tĩnh
Kẻ phàm phu phỉnh nịnh, tự cao
Cá kình không múa trong ao
Rồng thiêng luống những ẩn vào mây xanh...

Người nhân đức ở lành tích Thiện
Kẻ vô luân nham hiểm mưu mô
Đấu tranh thôn tính cơ đồ
Bức hại tu luyện, dối lừa Trời xanh!

Trọng dung Nhẫn tâm thành ý thật
Háo thị phi bất nhất hậu tiền
Chạy theo danh lợi kim tiền
Khinh nhờn đạo lý, rủa nguyền Thánh nhân!

Người minh bạch tu Chân dưỡng tính
Chính sự hay quyền bính không ham
Thảnh thơi tự tại thanh nhàn
Lợi - danh - tình: trả thế gian vô thường...

Lễ nghi rất quan trọng trong giao tiếp giữa con người với con người (Ảnh: pixabay)
Nữ thời đoan chính ôn nhu; Nam thời điềm tĩnh vô tư khiêm hòa (Ảnh: pixabay)
Nhìn từ bề ngoài, những người tập luyện Pháp Luân Công không khác biệt với mọi người nhưng ở mức độ vi mô hơn, năng lượng họ mang theo có thể ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn.
Thảnh thơi tự tại thanh nhàn; Lợi - danh - tình: trả thế gian vô thường.... (Ảnh: Falundafa)

FB: Vô danh cư sỹ
(*) Tục ngữ Việt.BÀI CHỌN LỌC

Thơ: VÀNG THÌ THỬ LỬA THỬ THAN...