Thơ: THU BƠ VƠ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cả nước đang chống dịch; Phố vắng tà áo thơm; Vắng tiếng cười trong trẻo; Công viên quạnh lối buồn

Heo may luồn qua cửa
Biết Hà Nội vào thu
“Đóng cửa” toàn thành phố
Thu đến cũng sững sờ

Cốm dường như bớt dẻo
Trái thị như bớt vàng
Cả cốm và cả thị
Giấu hương lừng vào trong

Đìu hiu con phố cũ
Chẳng thấy tiếng rao mời
Ai cốm đây? Ai thị?
Lời thân thương đâu rồi?

Cả nước đang chống dịch
Phố vắng tà áo thơm
Vắng tiếng cười trong trẻo
Công viên quạnh lối buồn

Nhớ Thu em gửi lại
Một nửa mái tóc thề (1)
Hết dịch ta đoàn tụ
Làm đám cưới, anh nghe!

19/08/21

Kim Nhũ
________

(1) Trước khi đi chống dịch, nhiều nữ y, bs đã hy sinh mái tóc (cắt tóc ngắn) để tiện cho công tác và sinh hoạt.BÀI CHỌN LỌC

Thơ: THU BƠ VƠ