Thơ: TÁT CẠN ĐẦM LẦY

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 17:46, 07/12/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Kính tặng đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Đoàn Thị Lam Luyến

Không phải ngẫu nhiên Chúa chọn Ông
Tát cạn đầm lầy rất khổ công
Ai không trí huệ không làm được
Bởi bầy thuỷ quái khá là đông

Đất nước Cờ Hoa tự thủa xưa
Lập nên nền tảng đáng tôn thờ
Tự do Uy tín và Vĩ đại
Ba thập kỷ qua đã xác xơ

Có kẻ ngoại lai dám ngó ngàng
Gieo mầm cộng sản và dối gian
Đạo đức, lương tri cùng tuột dốc
Như thể "phẩm Tiên" rớt "tay phàm"

May thay nước Mỹ tỉnh lại rồi
Quái vật năm xưa đã hết thời
Tát cạn đầm lầy cùng chung sức
Thịnh vượng - Tự do sẽ vãn hồi

Aicó lương tri hãy thức thời
Giúp Trump hành Đạo đúng ý Trời
Chúa đã chọn Ông, Ông chọn bạn
Tổ quốc thân yêu đã gọi mời

Hà Nội, ngày 07/12/2020
Sửa lại ngày 8/12/2020

Đoàn Thị Lam LuyếnBÀI CHỌN LỌC

Thơ: TÁT CẠN ĐẦM LẦY