Thơ: RỜI BẾN MÊ

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 09:35, 12/07/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thiên đường thay thế Tiền Đường; Vàng kim chiếu rọi mười phương (*) nẻo về!

Bỏng ngô mấy bận buông rơi
Cánh đại bàng cuối chân trời, hằng mơ
Khôn ngoan chẳng bõ dại khờ
Mò trăng đáy nước đến giờ mới thôi

Tri âm - nỗi khát cả đời
Chỉ mong có được một người ta thương
Đã từng tìm đến Tiền Đường
Nhưng nào có số “hồi hương” mà về?

Lại chìm sâu xuống chốn mê
Giữa “thùng thuốc nhuộm” khó bề thiện tai
Bất ngờ một buổi sớm mai
Được Thần khải thị về nơi có Thần

Được Thần tẩy tịnh phàm thân
Được Thần gỡ bỏ trầm luân kiếp người
Được minh bạch bao lẽ đời
Được tu luyện giữa những người thiện lương

Thiên đường thay thế Tiền Đường
Vàng kim chiếu rọi mười phương (*) nẻo về!

Khởi 11.07.2021
Sửa 14.07.2021
(*) “Chín phương Trời, mười phương đất, chư Phật mười phương”

Đoàn Thị Lam LuyếnBÀI CHỌN LỌC

Thơ: RỜI BẾN MÊ