Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Lê Thị Hoa (1)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Câu đối đền thờ Lê Thị Hoa ở Nga Sơn, Thanh Hóa: "Thệ báo Tô cừu, thanh Bắc khấu; Nghĩa phù Trưng chủ, phục Nam bang". Tạm dịch: "Thề báo thù Tô trừ giặc Bắc; Nghĩa giúp vua Trưng phục nước Nam"

Xinh đẹp, đoan trang, đủ mọi tài
Thù chồng, nợ nước nặng đôi vai(2)
Dẹp xong giặc giã về Yên Nội (3)
Ai đến Nga Sơn cũng cảm hoài (4)

08.2015/08.2015

Đông Quan
____________
(1) Lê Thị Hoa (chữ Hán: 黎氏華; 2 TCN-43) là một nữ tướng của Trưng Vương, sinh ra và lớn lên ở Thượng Linh, huyện Thiên Bản, phủ Nghĩa Hưng, ngày nay là huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Bà là một phụ nữ xinh đẹp và tài năng.
(2) Chồng bà là Mai Tiến, một vị quan thanh liêm, bị thái thú nhà Hán Tô Định giết. Bà đã
chiêu mộ quân để trả thù cho chồng.
(3)Bà và các con trai đã tham gia cuộc khởi nghĩa của Trưng Vương, đánh đuổi giặc Hán ra khỏi nước ta.
(4)Sau khi Trưng Vương lên ngôi vua phong tước, thưởng thực ấp cho tướng sỹ có công.
Riêng nữ tướng Lê Thị Hoa từ chối nhận tước mà chỉ nhận thực ấp nhỏ ở vùng Yên Nội
(Nga Sơn, Thanh Hóa). Bà qua đời vào mùa xuân năm sau (41), ngày 25 tháng 2 âm lịch.
Đền thờ nữ anh hùng tọa lạc tại Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hóa.BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Lê Thị Hoa (1)