Thơ: NHÂN QUẢ HỮU BÁO

Bình luận Vô danh cư sỹ • 11:23, 25/08/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

'Bồ Tát sợ nhân; Chúng sinh sợ quả'; Đối diện hiểm họa; Người mới giật mình!

'Bồ Tát sợ nhân
Chúng sinh sợ quả' (*)
Đối diện hiểm họa
Người mới giật mình!

Thần Phật hữu linh
Thế nhân mê lạc
Hại hiền thủ ác
Họa đáo nhãn tiền

Tội nghiệp vô biên
Bức người tu luyện
Mắt Thần như điện
Che giấu sao hòng

Nam Bắc Tây Đông
Pháp quang chiếu rọi
Chớ gây thêm tội
Bôi nhọ người tu...

Tốt xấu thực hư
Đèn Trời soi xét
Thiên tai, bão quét
Mưa đá tơi bời

Dịch bệnh khắp nơi
Thế nhân mau tỉnh!
Đề cao tâm tính
Đạo đức hồi thăng

Pháp lý vĩnh hằng
Là: Chân-Thiện-Nhẫn. (**)

FB: Vô danh cư sỹ
___________________

(*) Cổ ngữ.

(**) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:

vi.falundafa.orgBÀI CHỌN LỌC

Thơ: NHÂN QUẢ HỮU BÁO