Thơ: NGƯỜI XINH

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 08:33, 09/07/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Tặng PGS.TS, nhà thơ Phạm Thu Yến) - “Người xinh cái bóng cũng xinh” - (Ca dao)

Người xinh mà lại nết na
Như men trong rượu như hoa trong vườn

Thấy người vất vả là thương
Thấy ai có chút “đoạn trường” là lo
Nhìn đời bằng cả hồn thơ
Không xét nét chẳng hững hờ thương vay

Kiếp xưa công nặng đức dày
Kiếp này được đến nơi đây “trồng người”
Như sông, mang nặng cát bồi
Như đò, chở những mặt Trời qua sông

“Tu thân” ở vẹn tấm lòng
Ở nhân cách đứng vững trong cõi người
“Tu khẩu” ở biết lựa lời
“Tu ý” ở cất nỗi đời thành hương

Thương người nên được Trời thương
Cho con đường thẳng con đường mà đi

05 /07/2021

Đoàn Thị Lam LuyếnBÀI CHỌN LỌC

Thơ: NGƯỜI XINH