Thơ: NGỤ NGÔN THIỂN ĐÀM - 2

Bình luận Vô danh cư sỹ • 09:13, 05/08/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Muỗi vỗ cánh liên hồi; Sống được vài tuần tuổi. Rùa điềm nhiên chậm rãi; Thọ tới mấy trăm năm...

Muỗi vỗ cánh liên hồi
Sống được vài tuần tuổi
Rùa điềm nhiên chậm rãi
Thọ tới mấy trăm năm...

Nhưng người ta quên rằng:
Muỗi thường hay châm chích
Còn rùa im thin thít
Rất nhẫn nại - rụt đầu...

Giữa thế giới muôn màu
Luôn ẩn tàng đạo lý
Quý là không mộng mị
Biết tự tu chính mình.

FB: Vô danh cư sỹBÀI CHỌN LỌC

Thơ: NGỤ NGÔN THIỂN ĐÀM - 2