Thơ: LỜI KHUYÊN

Bình luận Hoa Vô Khuyết • 11:00, 06/08/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Họa tai ấy lửa thử vàng; Sống sao có Đức tâm can thiện đầy. Tu tâm dưỡng tính lúc này; Mong sao có đủ phúc dầy che thân.

Ngoài kia dịch bệnh tràn lan
Lại thêm dị tượng lũ tràn khắp nơi
Khổ đau quá nước mắt rơi
Kiếp người nhỏ bé chơi vơi giữa dòng

Trong tâm nơm nớp phập phồng
Bao nhiêu hiểm họa nát lòng bấy nhiêu
Ngẫm ra muôn sự bởi liều
Chạy theo vật chất tiêu điều Đức kia

Người người giành giật phân chia
Tham quyền tranh chức Đức kia sao còn?
Quên rồi tín niệm vàng son
Nhân quả báo ứng chỉ còn thở than

Họa tai ấy lửa thử vàng
Sống sao có Đức tâm can thiện đầy
Tu tâm dưỡng tính lúc này
Mong sao có đủ phúc dầy che thân

Kính Thần một niệm thành tâm
Phật ân hạo đãng xa gần muôn nơi
Chân thành nhắn nhủ người ơi
Tỏ tường chân tướng muôn đời mãn viên

29/7/2021

Hoa Vô Khuyết

 BÀI CHỌN LỌC

Thơ: LỜI KHUYÊN