Thơ: Đối thủ

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 19:00, 18/12/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

"Ơn người ta trả; Ắt là dài lâu. Giận người ta giận; Mưa rào thoảng mau" - Đoàn Thị Lam Luyến

Có những con người
Gặp trên đường đời
Cho ta niềm tin

Có những con người
Gặp trên đường đời
Cho nhiều may mắn

Có những con người
Gặp trên đường đời
Cho nhiều bất hạnh

Có những con người
Gặp trên đường đời
Cho nhiều cay đắng

Cho dù cay đắng
Hay là khổ đau
Tim ta tiếp nhận
Với bao nguyện cầu

Ơn người ta trả
Ắt là dài lâu
Giận người ta giận
Mưa rào thoảng mau

Có dăm đối thủ
Gặp trên đường đời

Đoàn Thị Lam Luyến

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Đối thủ