Thơ: ĐA TÀI

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 11:00, 15/08/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Thân tặng Nhà văn - Họa sỹ Trần Thị Trường) - Bạn không dễ bỏ cuộc chơi; Cả văn, cả họa - một đời say mê!

Tiền vận ai cũng giống ai
Cái thời tem phiếu, cái thời bôn ba
Trung vận bạn đi “cứu nhà”
Đành buông văn tuệ (*), xông pha với đời

Trở về, hành lý nhẹ thôi
Mà tư tuệ (**) chẳng mấy người sánh ngang
Tôn chồng, vốn gái Tuyên Quang
Tay ngang nhưng rất giỏi giang nhiều nghề

Cắt may, thông dịch... ai bì
Văn chương đến độ tùy kỳ tự nhiên
Hàng ngày luyện chữ Thánh hiền
Mười năm không uổng viết nên Phố Hoài (***)

Hẳn là sinh chẳng đúng thời
Người sống văn chết, số Trời vậy chăng?
Bù trừ, bước ngoặt sang tranh
Hiện lên sắc thái long lanh khác thường

Vẽ hoa như có mùi hương
Vẽ cây như có gió luồn trong cây
Vẽ người như nắm được tay
Vẽ chim như thể sắp bay ngang trời

Bạn không dễ bỏ cuộc chơi
Cả văn, cả họa - một đời say mê!

10.8.2021

Đoàn Thị Lam Luyến

(*) Văn tuệ: Trí tuệ hiểu biết bằng cách tích lũy kiến giải, tưởng giải của cổ nhân trong sách, hoặc nghe thuyết giảng
(**) Tư tuệ: Trí tuệ suy tư, nghĩ ngợi, tìm tòi, triển khai sự hiểu biết của riêng mình, không vay mượn trong sách vở
(***) Phố Hoài: Tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Trần Thị TrườngBÀI CHỌN LỌC

Thơ: ĐA TÀI