Thơ: CHÁU ĐÃ MẤT OAN MỘT CUỘC ĐỜI

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 08:40, 02/07/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Gửi tặng hương linh cháu Trần Đức Đô và gia đình) - Cháu đã mất oan một cuộc đời; Để cho Thiện – Ác phải rạch ròi. Trên cao Thần Phật tường tận cả; Cháu hãy thản nhiên, hãy ngậm cười!

Mười chín tuổi đời cháu trẻ măng
Mẹ cha nuôi mãi mới trưởng thành
Ai gây cái chết thương tâm thế
Cả nước trào sôi nỗi bất bằng

Hồ hởi được làm một quân nhân
Không vương tệ nạn, chẳng tiêu trầm
Nào có cớ chi mà tự tử?
Cháu khỏe về thân, sáng về thần

Cái chết mơ hồ khó hiểu thay
Gieo rắc nghi ngờ khắp đó đây
Nếu chẳng chung tay trừ cái Ác
E rằng cái Ác sẽ siêu lây

Cháu đã mất oan một cuộc đời
Để cho Thiện – Ác phải rạch ròi
Trên cao Thần Phật tường tận cả
Cháu hãy thản nhiên, hãy ngậm cười!

Ngày 02.07.2021

Đoàn Thị Lam Luyến

(Bài thơ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không hẳn là của NTDVN)BÀI CHỌN LỌC

Thơ: CHÁU ĐÃ MẤT OAN MỘT CUỘC ĐỜI