Thơ: CHÂN DUNG TỰ HỌA

Bình luận Đoàn Thị Lam Luyến • 15:24, 18/07/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trời cho một chút tài ba; Để đôi khi được bày ra tấc lòng.

Bút sắt theo mấy chục năm
Như ai, khi đứng khi nằm với thơ
Học vẽ từ bé đến giờ
Một đời kiếm sống là nhờ bút lông

Phật thương, Phật vẫn quan phòng
Làm người ai chẳng long đong kiếp người?
Đá còn toát cả mồ hôi
Lắm ghềnh thác, lắm lở bồi là sông

Yêu ai cũng dốc cạn lòng
Khai sơn phá thạch nhận công dã tràng
Vẽ người để bớt đa đoan
Vẽ hoa để biết dịu dàng như hoa

Trời cho một chút tài ba
Để đôi khi được bày ra tấc lòng

Khởi thảo 23.06.2021
Hoàn thành 28.06.2021

Đoàn Thị Lam Luyến

 BÀI CHỌN LỌC

Thơ: CHÂN DUNG TỰ HỌA