Thơ: BẠN  VĂN

Bình luận Lan Hoàng Miên • 13:00, 16/08/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mỗi người một tính một nết; Sao bắt được ai giống ai. Nhà này tĩnh lặng quan sát; Nhà kia nhiều chuyện dông dài.

Vừa gặp như đã quen thân
Duyên nợ chắc từ tiền kiếp
Chuyện đời chuyện nhà chuyện nghiệp
Hợp nhau được dịp tuôn trào

Mỗi người một tính một nết
Sao bắt được ai giống ai
Nhà này tĩnh lặng quan sát
Nhà kia nhiều chuyện dông dài 

Không nói thì thôi đã nói
Là không biết có điểm dừng
Hiển thị tâm không buông nổi
Đời này chỉ có mình tôi 

Bạn nghe giả vờ tán thưởng
Khẩu khí bốc lên tận trời
Cũng có kẻ không nhẫn được
Đổ mẻ chan tương tơi bời. 

Âu cũng là thói con người
Tật đố đua tranh ganh tỵ
Qua cơn bốc đồng rồi thôi
Thương nhau cùng thuyền cùng hội

Văn chương chuyện của muôn đời
Thị phi chỉ vì danh lợi
Hành xử theo Chân Thiện Nhẫn
Khác chi Thần tại cõi người

Lan Hoàng MiênBÀI CHỌN LỌC

Thơ: BẠN  VĂN