Thơ: Anh hùng đất Việt - Thay lời mở đầu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người Việt ai ai cũng tự hào là con Rồng cháu Tiên, với bề dày văn hóa lịch sử dựng nước, giữ nước hàng ngàn năm. Non sông đất Việt địa linh nhân kiệt, thời nào, đời nào cũng xuất hiện những anh hùng giúp dân giúp nước. Với mong muốn để những người con đất Việt, nhất là thế hệ trẻ ôn lại những trang sử vẻ vang của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, tác giả Đông Quan đã chọn lọc một số gương anh hùng tiêu biểu, dùng hình thức thơ thể Đường luật ngắn gọn, xúc tích, tại hiện lại những nét son đáng tự hào của dân tộc. (Hoàng Mai)

Nước ta lịch sử mấy nghìn năm
Mấy nghìn năm chống giặc xâm lăng
Bắc thuộc ngàn năm ngàn dâu bể
Độc lập thiên niên thiên sử vàng
Muôn dân lành hy sinh xương máu
Các anh hùng dâng hiến trí năng
Tinh hoa văn hóa, lo gìn giữ
Rồng Tiên cơ nghiệp vững âu vàng (*)

02.2017

Đông Quan

(*) Vững Âu vàng: từ câu thơ của vua Trần Nhân Tông: "Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, sơn hà thiên cổ điện kim âu", nghĩa là: "Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, non sông nghìn thuở vững âu vàng"BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Anh hùng đất Việt - Thay lời mở đầu