Thơ: Anh hùng đất Việt - Nguyễn Phúc Ánh (1) (Hoàng đế Gia Long)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thế cuộc Lê, Trịnh, Nguyễn, Mạc, Tây Sơn phân tranh, một sớm Gia Long thu về một mối. Giang sơn Bắc, Trung, Nam, biển, hải đảo một dải, nghìn thu sử sách ghi nhớ công ơn. (Hoàng Mai)

Tây Sơn nổi dậy, Nguyễn nguy nan (2)
Nhà Trịnh thừa cơ chiếm Phú Xuân
Mười bảy tuổi phục hưng cơ nghiệp (3)
Hai nhăm năm thống nhất giang san (4)
Gia Định, Thăng Long về triều Việt
Hoàng Sa, Phú Quốc thuộc nhà Nam (5)
Biển trời nghìn dặm Đông Nam Á
Mãi mãi ghi công Thế Tổ Hoàng (6).

10.2014

Đông Quan
_________

  1. Nguyễn Phúc Ánh – con của hoàng tử Nguyễn Phúc Luân và là cháu nội của chúa Nguyễn Phúc Khoát.

  2. Khi triều đình của chúa Nguyễn bị Tây Sơn đánh phá thì nhà Trịnh đã đưa quân vào chiếm Phú Xuân – kinh đô của Chúa Nguyễn. Anh em Tây Sơn nhanh chóng hàng nhà Trịnh để tranh thủ thế lực tiêu diệt các chúa Nguyễn Phúc Thuần và Nguyễn Phúc Dương. Nguyễn Phúc Ánh sống sót chạy vào Gia Định.

  3. Năm mười bảy ông tuổi được các tướng tôn lên ngôi Chúa (Nguyễn Vương) để khôi phục cơ đồ.

  4. Nguyễn Vương (Nguyễn Phúc Ánh) đã bền bỉ chiến đấu chống Tây Sơn hai mươi nhăm năm. Sau khi dẹp được nhà Tây Sơn ông lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long.

  5. Hoàng đế Gia Long đã thống nhất đất nước sau 3 thế kỷ nội chiến và chia cắt. Đất nước Việt Nam thống nhất từ Đàng Ngoài vào Đàng Trong và biển đảo bao la, kể cả các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Phú Quốc. Sau khi thống nhất đất nước Vua đã xây dựng chính quyền quân chủ mạnh giàu và độc lập. Triều đại của Gia Long được đánh dấu bằng việc chính thức sử dụng quốc hiệu Việt Nam với cương thổ thống nhất rộng lớn nhất cho đến thời đó.

  6. Nhà Nguyễn đặt thụy hiệu cho ông là Hoàng đế  Nguyễn Thế Tổ.

Có nhiều ý kiến khác nhau về công cuộc khôi phục nhà Nguyễn và thống nhất đất nước của vua Gia Long nhưng thực tế là vua đã dẹp triều Tây Sơn đã hoàn toàn mục nát và mất đoàn kết để thu đất nước về một mối.BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Anh hùng đất Việt - Nguyễn Phúc Ánh (1) (Hoàng đế Gia Long)